Πολλοί καναπεδες είχαν σύμβο­λα, ζώα, φυτά ή γεωμετρικά σκαλίσματα. Όλοι είχαν πολλά γράμματα πυκνογραμμένα.
Εξήγησε ότι ήταν ευχολόγια για τη σωτηρία του περιβάλλοντος,  ή απλά ποιήματα για τα επιπλα πατρα. Αμέσως μετά πήρε ένα χαρτί και μαρκαδόρο και έφτιαξε ένα πρόχειρο σχεδιά­γραμμα της κάτοψης του οικοπέδου.
«Εσύ θα μπεις από δω, από την πόρτα στην οδό Λαμιας. Τα ξύλα είναι περίπου εδώ», σημείωσε με μια ευμεγέθη κουκκίδα την απέναντι γωνία. «Δε θα είναι τόσο δύσκολο να τα εντοπίσεις. Ορίστε μια φωτογραφία τους. Όπως βλέπεις, είναι αρκετά εντυ­πωσιακά. Διαφέρουν πολύ από τα διπλανά. Ο παραγωγός ήταν ε­ξέχουσα προσωπικότητα. Κράτα τη φωτογραφία, πιθανότατα θα σου χρειαστεί. Όσο για τα υπόλοιπα εργαλεία, θα ψάξω τώρα κιόλας», συμπλήρωσε ο  και σηκώθηκε φωνάζοντας το όνομα της .
Χώθηκε μαζί της σ’ ένα πατάρι, στο οποίο οδηγούσε μια ε­τοιμόρροπη ξύλινη σκάλα.
«Θα έρθω μαζί σου στα επιπλα λαμια!» είπε αποφασιστικά  όταν έμειναν μόνοι.
Αυτός χαμογέλασε και της χάιδεψε το μαύρο καταρράχτη των μαλλιών της. Με το δάχτυλο χαρτογράφησε τις όμορφες καμπύ­λες του προσώπου της. Τα πάντα έμοιαζαν με τα καλλίτερα κρεβάτια του κόσμου στις πιο καλές τιμές.

One thought on “Εντοπιζοντας τα εντυπωσιακά επιπλα πατρα”

  1. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι εξαιρετικά σημαντική, τα επιπλα πατρα συμβάλουν κατά πολύ σε αυτό. Συμφωνώ ότι η πόρτα στην οδό Λαμίας είναι το καλύτερο σημείο για την είσοδο στον χώρο με τους καναπεδες. Μια φωτογραφία θα βοηθούσε πάρα πολύ.

Comments are closed.