Οι καναπεδες και το μυστήριο MDF

Μέσα σ’ ένα κυκλικό σκάλισμα στα επιπλα πατρα διακρίνονταν καθαρά τρία  γράμμα­τα: MDF. Αναπήδησε από τη χαρά της και κρεμάστηκε στο λαιμό του . Τον ενθουσιασμό τους διέκοψε ο  τουρί­στας, αφενός γιατί δεν είχε κανένα λόγο να τον συμμερίζεται, α­φετέρου γιατί ήθελε τους καναπεδες του  πίσω. Του τους έδωσαν και ζή­τησαν συγγνώμη.
Έφυγαν από τον χώρο σχεδόν τρέχοντας.
«Η  γραφή μιλάει για κίνηση των άστρων στα επιπλα λαμια. Σίγουρα θα χρειαζόταν ένα όργανο σαν το σκαρπέλο για τα επιπλα. Χωρίς αυτό δε θα φαίνονταν τα τελευταία γράμματα στον απέναντι τοίχο. Ακόμα κι αν πηγαίναμε εκεί, δε θα μπορούσαμε να τα δούμε από το ε­σωτερικό του ούτε από τη βάση του δια γυμνού οφθαλμού. “Άδι­κα έρχεσαι σ’ εμένα”. Ιδιοφυές!» έλεγε και ξανάλεγε  σφίγγοντας την παλάμη του εραστή της ως έκφραση του θαυμα­σμού της.
«Πρέπει να ενημερώσουμε . Με αυτά τα γράμματα ο γρίφος για τα επιπλα κορινθος σχεδόν ολοκληρώνεται. Πάμε από το σπίτι του».
Είκοσι λεπτά αργότερα έστριβαν στη γωνία για το δρόμο του σπιτιού του  αλλά  σταμάτησε απότομα.

This entry was posted in ασυνηθιστα. Bookmark the permalink.

One Response to Οι καναπεδες και το μυστήριο MDF